Koronatiltak

Kjære kunde!
I disse tider er det viktig å ivareta sikkerheten, både på veien og ellers i livet. Vi må gjøre det vi kan for å begrense faren for korona-smitte, samtidig som hverdagen skal gå sin gang. Dette kan være utfordrende. Mange kjenner på uro og noen kan oppleve alvorlige konsekvenser dersom de blir smittet av viruset. Vi har valgt å legge oss på en linje med de rådene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. I den krisen vi befinner oss i vil vi gjøre alt vi kan for å holde butikkene åpne og klare til å yte service og teknisk assistanse.

Har du time til takst, skal innlevere bil eller andre avtaler hos oss, og er usikker på om du eller passasjerer potensielt kan være smittebærere, ber vi deg om å ringe oss. Sammen med deg ordner vi med utsettelse eller andre løsninger som ivaretar sikkerheten til alle parter. Vi oppfordrer også alle som er i karantene om å overholde de gjeldende karantenereglene.

Av hensyn til våre kunder og ansatte har vi også gjort ytterligere tiltak for å redusere faren for at vi smitter hverandre:

  • Vi har skjerpet krav til renhold på anleggene
  • Daglig oppfølging for å sørge for rengjøring, tilgjengelig såpe og papir ved alle toaletter og vaskeplasser
  • Daglig rapportering og oppfølging på alle ansatte mht. arbeidsevne, karantene og eventuelt smitte
  • Vi begrenser faglige- og sosiale aktiviteter i tiden fremover
  • Vi har utarbeidet tydelige rutiner rundt hygiene

Tiden fremover blir utfordrende, men vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual». I skrivende stund har vi en situasjon hvor ingen ansatte er smittet eller knapphet på reservedeler eller andre innsatsfaktorer. Om noe skulle endre seg, eller dette blir langvarig, vil du bli informert fortløpende.

Våre åpningstider fortsetter som normalt.

Vennlig hilsen alle oss i DK Bilskadesenter