Aluminiumsbiler

Krever unik kompetanse

Mutter-bilde

Ekspertise på aluminiumsbiler hos DK Bilskadesenter

Dk reparerer aluminiumsbiler såvel som biler av stål. Aluminium er et metall som benyttes blant annet for å oppnå lav vekt i sterke konstruksjoner. Det har foreløpig ikke vært vanlig i masseproduksjon av bilkarosserier. Først de senere årene har det blitt et betydelig antall biler i omløp med aluminium som byggemateriale. Dette metallet har andre egenskaper enn stål, som er mer vanlig. Aluminium krever både spesialverktøy, spesialkunnskap og separerte omgivelser ved bearbeidelse.

DK var tidlig på banen når utviklingen her tok fart. Vi har etablert nødvendig kunnskap, investert i verktøy og utstyr til å utføre sikre skadereparasjoner av rett kvalitet! I dag har vi betydelig erfaring på dette, og er godt rustet for å følge utviklingen videre. Bilprodusentenes stadige jakt etter reduksjon av energiforbruk og forurensning kombinert med økt ytelse. Det vil føre til at vi vil se mer bruk av både aluminium og andre komposittmaterialer som carbon o.l. fremover. DK Bilskadesenter vil være i fremste linje for å takle disse utfordringene.