Vi kan reparere alle bilmerker

Velkommen til DK Bilskadesenter!

Volswagen i lakkhall
Mekaniker-bilde

DK Bilskadesenter utfører bilskadereparasjoner etter bilprodusentenes egne retningslinjer

Alle bilprodusenter har retningslinjer for reparasjon av bilskader på deres modeller. At bilverkstedet følger disse retningslinjene har stor betydning for sikkerheten, spesielt når det skal gjøres større strukturelt arbeid på bilen din.

Vi har gjort store investeringer i utstyr for å møte krav som stilles i forhold til arbeidsmetodikk og tekniske løsninger, og er fornyer oss jevnlig for å være i forkant på dagens reparasjonsløsninger. Vi benytter blant annet ALLDATA som kunnskapsbase for verkstedlitteratur.

Det har spesielt de seneste årene vært mye fokus på sikre bilskader. Bilene som konstrueres i dag er svært komplekse, har mengder av integrert sikkerhetsutstyr, og det benyttes mye elektronikk, nye materialer med unike egenskaper og mange forskjellige sammenføyningsteknikker. Det er f.eks. mengder av sensorer som skal kalibreres, klaringer som skal tilpasses og verkstedet må følge fabrikkenes anvisninger nøyaktig for å opprettholde samme sikkerhetsnivå og funksjon før og etter en skadereparasjon.

Det er som kjent ikke mulig å være spesialist på alt, men vi er spesialister på skadereparasjon og lakkering. Vi har tilgang på nødvendig informasjon og kompetanse for å utføre sikre og kvalitative bilskadereparasjoner. Skulle det være oppdrag vi ikke kan utføre grunnet spesiell kompleksitet er vi åpne om det og sørger for å finne løsninger på enhver utfordring gjennom samarbeidspartnere. Vår mangeårige erfaring i kombinasjon med ny kunnskap er vår styrke.

Vi dokumenterer at våre reparasjoner er utført riktig.

Du kan lese mer om sikre bilreparasjoner her.